Prázdny
0,00 €
 
Úvod>Všetky informácie

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Obchodné podmienky

Objednávka

Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim (ONE MINUTE s.r.o., Hlohovecká 825/3, 951 41 Lužianky, IČO: 50387987) kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky. Predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia. Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a spôsob doručenia.

Storno objednávky

Storno objednávky zo strany kupujúceho
Kupujúci môže objednávku stornovať pred jej expedíciou predávajúcim. V prípade ak stornovaním stornovania objednávky spôsobí kupujúci predávajúcemu škodu vzniknutú je povinný ju uhradiť. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru 'na objednávku', ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru prišlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Storno poplatok môže byť do výšky až 50% z celkovej ceny tovaru. Storno objednávky zo strany predávajúceho
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch: - tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. - nie je možné sa skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.) V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu tato čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 10 pracovných dní.

Dodacie podmienky

Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizovane v čo najkratšom termíne. Kupujúci berie na vedomie, že k presnej dodacej dobe sa predávajúci nezaväzuje a môže trvať aj dlhšie časové obdobie, nakoľko závisí prevažne od tretích strán (dodávateľov). Predávajúci neručí za zásielky, ktoré sa stratili na pošte, či boli ukradnuté z poštovej schránky kupujúceho. Neprebraté zásielky Ak si kupujúci zvolil spôsob doručenia dobierkou a zásielku z ľubovolných dôvodov neprevezme, je povinný uhradiť kupujúcemu vzniknutú škodu (poštovné a balné). V prípade, že kupujúci požiada o opätovné doručenie, bude mu zásielka znovu zaslaná a dobierková suma zaťažená dvojnásobným poštovným a balným. V prípade, že kupujúci už nemá záujem o objednaný tovar, postupuje sa podľa bodu "2. Storno objednávky zo strany kupujúceho". V opakovaných prípadoch neprevzatia tovaru zo strany kupujúceho si môže predávajúci nárokovať aj ďalšiu vzniknutú škodu.

Ceny

Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizovane v čo najkratšom termíne. Kupujúci berie na vedomie, že k presnej dodacej dobe sa predávajúci nezaväzuje a môže trvať aj dlhšie časové obdobie, nakoľko závisí prevažne od tretích strán (dodávateľov). Predávajúci neručí za zásielky, ktoré sa stratili na pošte, či boli ukradnuté z poštovej schránky kupujúceho. Neprebraté zásielky Ak si kupujúci zvolil spôsob doručenia dobierkou a zásielku z ľubovolných dôvodov neprevezme, je povinný uhradiť kupujúcemu vzniknutú škodu (poštovné a balné). V prípade, že kupujúci požiada o opätovné doručenie, bude mu zásielka znovu zaslaná a dobierková suma zaťažená dvojnásobným poštovným a balným. V prípade, že kupujúci už nemá záujem o objednaný tovar, postupuje sa podľa bodu "2. Storno objednávky zo strany kupujúceho". V opakovaných prípadoch neprevzatia tovaru zo strany kupujúceho si môže predávajúci nárokovať aj ďalšiu vzniknutú škodu.

Poštovné a iné poplatky

Poštovné a iné poplatky K uvedeným cenám pripočítavame doručenie kuriérom - 3,99€ (do hodnoty tovaru 100,00 €), od hodnoty tovaru 100,01 € a viac poštovné a balné pri doručení zásielky kuriérom a pri platbe prevodom vopred na účet neúčtujeme.

Zákaznícky servis

Zákaznícke emaily prijaté na adrese info@knihylacno.sk spracuje náš zákaznícky team v čo najkratšom čase.

Reklamačný poriadok a vrátenie tovaru

Záruka
Na každý predávaný tovar sa vzťahuje zákonná záručná doba 24 mesiacov odo dňa predaja. Predavajúci je povinný rozhodnúť o reklamácii do 30 dní od jej písomného doručenia. Záruka sa nevzťahuje na tovar, ktorý bol mechanický poškodený alebo bol zničený neodbornou manipuláciou zo strany kupujúceho. Nekompletnosť zásielky alebo poškodenie tovaru je nutné oznámiť do 48 hodín od prevzatia zásielky e-mailom na adresu info@knihylacno.sk alebo písomne na adresu . Neskoršie reklamácie nekompletnosti zásielky alebo mechanického poškodenia výrobku nemusia byť uznané. Reklamovaný tovar zašlite na adresu adresu ONE MINUTE s.r.o., Hlohovecká 825/3, 951 41 Lužianky. K tovaru priložte i kópiu daňového dokladu. Po obdržaní reklamovaného tovaru Vás budeme bezodkladne kontaktovať e-mailom alebo telefonicky a dohodneme sa s Vami na rýchlom vyriešení problému: reklamovaný tovar Vám vymeníme kus za kus, prípadne iný, ktorý si vyberiete (do hodnoty reklamovaného tovaru) alebo Vám vrátime peniaze. Reklamácia bude vybavená v čo najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní od prijatia reklamovaného tovaru. O výsledku reklamácie budete informovaný bezprostredne po rozhodnutí o oprávnenosti reklamácie e-mailom alebo telefonicky a zároveň Vám bude doručený prostredníctvom e-mailu reklamačný protokol. Poštovné a iné poplatky (darčekové balenie) nevraciame, rovnako ani poplatky na doručenie reklamovaného tovaru. Pri bazárovom tovare nie je možné reklamovať poškodenie, ktorého sa zľava týka.

Vrátenie tovaru

V zmysle ustanovenia § 7 ods. 6 písm. j/ zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale. V prípade kníh dodávaných v ochrannom obale, je spotrebiteľ oprávnený od zmluvy odstúpiť, pokiaľ knihu nerozbalil (§ 7 ods. 6 písm. i/ zákona č. 102/2014 Z.z.), a to v lehote do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Zákazník nám svoje právo odstúpiť od zmluvy oznámi na adresu ONE MINUTE s.r.o., Hlohovecká 825/3, 951 41 Lužianky, email: info@knihylacno.sk. Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám odovzdali alebo zaslali. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy. Pred vrátením tovaru si pozorne prečítajte POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA na odstúpenie od zmluvy. Kupujúci je povinný zaslať nám tovar späť na adresu ONE MINUTE s.r.o., Hlohovecká 825/3, 951 41 Lužianky, najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Odporúčame tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou. Tovar nám prosím neposielajte dobierkou. Do balíka priložte kópiu daňového dokladu, ktorý sme Vám poslali s tovarom a kópiu ústrižku od doručovateľa. Predávajúci posiela kúpený tovar späť na vlastné náklady a zároveň - tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale - tovar musí byť kompletný (vrátane príslušenstva) Tovar je nutné zaslať dostatočne zabezpečený proti poškodeniu (najlepšie v rovnakom obale ako bol doručený), nakoľko Predávajúci neručí za jeho prípadnú stratu/poškodenie na ceste k nám. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám vrátime peniaze za tovar prevodom na účet prípadne iným dohodnutým spôsobom, a to najneskôr do 14 pracovných dní po fyzickom doručení tovaru.

Bezpečnosť osobných údajov a ochrana súkromia

Rešpektujeme vaše súkromie. Aby sme vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme poznať niektoré vaše osobné dáta. Tieto dáta chránime pred zneužitím a zaručujeme vám, že nikdy neposkytneme tretiemu subjektu vaše kontaktné informácie a údaje o vašich nákupoch. Vaše osobné údaje, ktoré uvádzate na vasakniha.sk, sú dôverné a v žiadnom prípade nie sú poskytované ďalším subjektom okrem knihylacno.sk, s výnimkou partnerov zabezpečujúcich platobný styk, ako sú banky, spoločnosti vydávajúce platobné karty a pod. To však vždy iba v rámci jednej konkrétnej platby s využitím týchto služieb.

Údaje o vašich nákupoch

Vaše objednávky sú zhromažďované. Je to potrebné kvôli zaisteniu dodávok tovaru, vybavovaniu reklamácií a napokon slúžia i k vašej spätnej kontrole. Informácie o nákupoch sú ukladané v bezpečnej databáze a nie sú poskytované tretej strane. Používaním tohto internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaní údajov potrebných k správnemu vybaveniu Vašej objednávky.