Prázdny
0,00 €
 
-26 %
Edukácia a edukačný proces v ošetrovateľstve

Edukácia a edukačný proces v ošetrovateľstve

Autor:
|
Vydavateľstvo:
Dátum vydania: 2009
Obsah: Predhovor 1. Úvod do pedagogiky 1.1. Definícia a predmet pedagogiky 1.2. Systém pedagogických vied 1.3. Výchova jako predmet pedagogiky 1.3.1. Ciele a princípy výchovy 1.3.1.1. Triedenie a klasifikácie výchovných cieľov 1.3.2. Formy, prostriedky, podmienky a obsah výchovy 1.3.3. Vymedzenie a klasifikácia výchovných ...
Bežná cena knihy: 4,00 €
Naša cena knihy: 2,96 €
Ušetríte: 26 %
Zasielame: Skladom
Detaily o knihe
Počet strán: 155
Väzba: Brožovaná
Rozmer: 170x240 mm
Hmotnosť: 300 g
Jazyk: SK Slovenský Jazyk
EAN: 9788080633264
Rok vydania: 2009
Žáner: Medicína
Zákazníci, ktorí si kúpili túto knihu, si kúpili aj...
Grammar Step by Step With Pictures
Boggs Ralph S.
37,51 €
Otázky rodiny ve světě a v církvi
autor neuvedený
11,23 €
Klauniáda - Společenská hra
autor neuvedený
30,50 €
Hobiti dlouhé svátky
autor neuvedený
0,00 €
Malý kouzelník 2
Duško Prolušić
5,61 €
O knihe
Obsah: Predhovor 1. Úvod do pedagogiky 1.1. Definícia a predmet pedagogiky 1.2. Systém pedagogických vied 1.3. Výchova jako predmet pedagogiky 1.3.1. Ciele a princípy výchovy 1.3.1.1. Triedenie a klasifikácie výchovných cieľov 1.3.2. Formy, prostriedky, podmienky a obsah výchovy 1.3.3. Vymedzenie a klasifikácia výchovných cieľov 1.4. Sebavýchova a sebapoznanie 1.5. Výchovno-vzdelávací proces a základné vzdelávacie pojmy 2. Potreba roly sestry-edukátorky v ošetrovateľskej praxi 2.1. Osobnosť edukátora 2.2. Legislatíva a ošetrovateľská prax 2.3. Význam výchovy k zdraviu v profesii sestry 2.3.1. Zdravie a jeho dimenzie 2.3.2. Vymedzenie pojmu zdravie 2.3.3. Modely zdravia 2.3.4. Komunita a zdravie 2.3.5. Faktory ovplyvňujúce zdravie 2.4. Zdravotná výchova a výchova k zdraviu v práci sestry 2.4.1. Vymedzenie základných pojmov 2.4.2. Ciele výchovy k zdraviu a zdravotnej výchovy 2.4.3. Taxonómie výchovných cieľov 2.5. Edukácia v primárnej, sekundárnej a terciárnej starostlivosti 2.5.1. Primárna zdravotná výchova 2.5.2. Sekundárna zdravotná výchova 2.5.3. Terciárna zdravotná výchova 2.5.4. Príklady z praxe pre jednotlivé sféry výchovy k zdraviu 3. Špecifiká edukácie v ošetrovateľstve 3.1. Základné pojmy v edukácii 3.2. Faktory a zásady ovplyvňujúce edukáciu 3.3. Edukačná realita – základné pojmy, vzťahy a ich aplikácia v ošetrovateľstve 3.4. Obsah vzdelávania 3.5. Edukačné metódy 3.6. Pomôcky, prostriedky a podmienky edukačného procesu 3.7. Organizačné formy edukácie v ošetrovateľstve 3.8. Druhy edukácie v ošetrovateľstve 3.9. Špecifické skupiny edukantov v edukácii 3.9.1. Špecifiká edukácie z hľadiska veku 3.9.2. Špecifiká edukácie edukantov s chronickým ochorením 3.9.3. Špecifiká edukácie edukantov so senzorickými poruchami 3.9.4. Špecifiká edukácie edukantov rómskeho etnika 3.9.5. Špecifiká edukácie psychicky chorého edukanta a jeho rodiny 3.9.6. Špecifiká edukácie pacienta iného etnika 3.10. Terapeutická komunikácia a jej využitie v ošetrovateľskom a edukačnom procese 3.11. Etika pri edukácii v ošetrovateľstve 4. Edukačný proces v kontexte s ošetrovateľskou praxou 4.1. Potreba učenia v ošetrovateľstve 4.2. Edukačný proces v ošetrovateľstve 4.2.1. Metodický postup v jednotlivých fázach edukačného procesu 4.2.1.1. Posudzovanie ako 1. fáza edukačného procesu 4.2.1.2. Diagnostika – 2. fáza edukačného procesu 4.2.1.3. Plánovanie – 3. fáza edukačného procesu 4.2.1.4. Fáza realizácie 4.2.1.5. Vyhodnotenie – 5. fáza edukačného procesu 4.3. Faktory podmieňujúce úspešnosť a neúspešnosť edukácie 4.4. Záznam o edukácii 5. Aplikácia a ukážky jednotlivých fáz edukačného procesu v edukácii 5.1. Posudzovanie v rámci edukačného procesu 5.2. Diagnostikovanie v edukácii 5.3. Plánovanie v edukácii 5.4. Realizácia ako 4. fáza edukačného procesu 5.5. Ukážky konkrétnych edukačných plánov 6. Aplikácia ošetrovateľských teórií a modelov v edukačnej praxi 6.1. Gordonovej ošetrovateľský model – model funkčných vzorcov zdravia a jeho aplikácia v edukácii 6.2. Penderovej model zdravia – ošetrovateľský model upevňovania zdravia 6.3. Koncepčný model D. E. Oremovej 6.4. Kingovej ošetrovateľský model 6.5. Leiningerovej model „vychádzajúceho slnka“ v multikultúrnom ošetrovateľstve 6.6. Koncepčný model V. Hendersonovej 6.7. Využitie modelu Hildegardy Peplauovej Zoznam obrázkov Zoznam tabuliek